jurist inhuren
Sterk in
robin jong advocaat
Leydal Advocatuur

Sterk in

Commerciële contracten: dit raakt de handelskant van het recht. Commerciële contracten zijn contracten die gesloten worden tussen professionele partijen. Business to business. Voorbeelden daarvan zijn:

Beperk risico's door betere contracten!

Bij commerciële contracten kun je in veel gevallen afwijken van de wettelijke regeling. En dat gebeurt ook veelvuldig. Soms is dat gunstig en gewenst, maar in andere gevallen kan dat voor u vervelend uitpakken.

Neem op dit vlak geen risico en laat u adviseren door Leydal Advocatuur. Door contracten te laten beoordelen of deze voor u te laten opstellen.

advocaat tilburg
Ook voor

Handelsgeschillen en incasso

Geschillen zijn niet altijd te voorkomen. Maar als zich een geschil aandient, levert dat stress en gedoe op. En wilt u er zo snel mogelijk vanaf. Het geschil kan gaan over de vraag of een overeenkomst is tot stand gekomen, hoe de overeenkomst moet worden uitgelegd of over de rechten en verplichtingen over en weer. Leydal Advocatuur is zeer bedreven in het oplossen van dit soort geschillen. Met oog voor commerciële belangen. En met oog voor de belangen van uw bedrijf.

Veelal slaagt Leydal Advocatuur er in om geschillen zonder gerechtelijke procedure te regelen. Bijvoorbeeld door minnelijk overleg of door de inzet van mediation. Is dat niet mogelijk en is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk, dan komt de uitgebreide proceservaring van Robin Jong goed van pas.

Soms worden facturen niet betaald. Onbetaalde facturen kunnen direct zorgen voor uitdagingen in de cashflow. Een goede omzet is geen garantie voor een goede cashflow. Daarvoor moeten facturen ook betaald worden. Blijven uw facturen open staan, dan kan Leydal Advocatuur u helpen. Met debiteurenbeheer, aanmaningen, overleg met debiteuren of gerechtelijke incasso en – zo nodig – beslaglegging.