jurist inhuren
De onstuitbare groei van sociale ondernemingen!

NOS besteedt aandacht aan sociale ondernemingen

Vandaag (15 november 2022) staat op nos.nl een artikel over sociale ondernemingen. Dat de NOS stil staat bij de groei van sociale ondernemingen vind ik mooi. Dat ze zich afvragen waarom je een bedrijf zou beginnen waar (financiële) winst maken níet het belangrijkst is, tja, daar kun je iets anders van vinden. Maar het mooie is dat de sociaal ondernemers die ik spreek dat hartstikke vanzelfsprekend vinden. Iets goeds doen, iets doen voor een ander, mensen betrekken voor wie het om welke reden dan ook lastiger is. Dat je niet te koste van de wereld geld verdient, maar ten voordele van die wereld. Met een knipoog naar een oude commercial: dát zouden meer mensen moeten doen!

Sociaal ondernemen: een hele uitdaging!

Er komt wel het nodige kijken bij succesvol sociaal ondernemen. Er zijn weliswaar veel voorzieningen waarvan sociale ondernemingen, afhankelijk van de omstandigheden, gebruik kunnen maken, zoals loonkostenvoordeel en -subsidies. Maar in de praktijk zijn de voorwaarden voor deze voordelen en subsidies nog niet zo eenvoudig.

En hoe geef je nu het best je sociale onderneming vorm? Een stichting heeft van oudsher de meest sociale uitstraling. En voor sommige subsidies wordt vaak verlangd dat je een stichting bent. Maar wat als je groeiambities hebt? En je wilt investeerders aan boord krijgen om je missie te realiseren? Dan ligt een besloten vennootschap eerder voor de hand. Maar dan is het op het eerste gezicht weer lastiger om je sociale karakter te benadrukken.

Behoefte: meer (h)erkenning!

Het is dan ook niet voor niets dat er bij Nederlandse sociaal ondernemers een sterke behoefte bestaat aan erkenning en herkenning van hun onderneming als een sociale onderneming. In de meeste landen om ons heen bestaat er een specifieke rechtsvorm voor sociale ondernemingen. In Engeland bestaat bijvoorbeeld de Community Interest Company. Daar zijn er sinds de invoering al meer dan 10.000 geregistreerd. België had de vennootschap met sociaal oogmerk, die inmiddels werd vervangen door een erkenning (onder voorwaarden) als sociaal onderneming specifiek voor coöperatieve vennootschappen.

Nederland: nog niets geregeld

Nederland heeft nog geen specifieke rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Er wordt wel al heel lang nagedacht over een specifieke rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Al in 2009 werd een wetsvoorstel ingediend voor de maatschappelijke onderneming, maar dat werd in 2010 weer ingetrokken. In maart 2021 werd de internetconsultatie geopend voor de aanzet voor een wettelijke regeling voor de maatschappelijke BV (BVm). Dat is de rechtsvorm, of beter gezegd het ‘label’, waar in het artikel ook over gesproken wordt. Die aanzet was echter nog geen concreet wetsvoorstel. De verwachting is dat een wetsvoorstel in 2023 in consultatie gaat. Of en zo ja wanneer het van kracht zal worden is op dit moment nog niet te voorspellen.

Wat brengt de toekomst?

Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt over de invoering van een specifieke rechtsvorm voor sociale ondernemingen in Nederland. Er is weliswaar al veel geregeld, maar we zouden er in moeten kunnen slagen om deze groeiende groep ondernemingen beter herkenbaar te maken en de erkenning te geven die ze verdienen. Ik blijf de ontwikkelingen rondom de BVm op de voet volgen. Binnenkort zal ik meer in detail ingaan op de aanzet voor de wettelijke regeling en de vraag of en zo ja hoe die regeling kan voorzien in de behoeften van sociaal ondernemers.

Wil je nu al aan de slag?

Ben jij sociaal ondernemer en wil je sparren over hoe je nu het best je onderneming kunt vormgeven of welke stappen je moet zetten om straks als BVm door het leven te kunnen gaan? Neem dan contact met me op! Bel of app me via 06-51165189 of stuur een e-mail naar info@leydal-advocatuur.nl. Wil je eerst wat meer weten over mij, klik dan hier of volg me op Instagram.